Bonifatiuskapel, Dokkum

Titus Brandsma koos op jonge leeftijd als monnik voor de Orde der Karmelieten.  Hij kreeg landelijke en internationale bekendheid als mysticus, journalist en hoogleraar Mystiek en Filosofie aan de katholieke universiteit van Nijmegen. Ook was hij actief voor emancipatie van Friese taal en cultuur, met name het katholieke erfgoed in Friesland.

Oprichting van de Bonifatiuskapel als ‘pelgrimskapel in verbinding staande met het open Friese landschap’ was illustratief voor zijn passie om de katholieke geloofstraditie en eigentijdse geest te verbinden.

 

De neo-romaanse bouwstijl van de nieuwe bedevaartskapel, ontworpen door architect H.W. Valk, verwijst naar het middeleeuwse verleden van de ene christelijke kerk in Europa, eerder bepleit door Bonifatius.

 Titus ontpopte zich in zijn leven als een criticus van het Duits nationaal-socialisme en werd in het begin van de Tweede Wereldoorlog gearresteerd door de Duitse bezetter. Op 26 juli 1942 stierf hij door mishandeling en ontberingen in het concentratiekamp Dachau.

 

De Friese mysticus had een scherp oog voor de trends in zijn tijd: enerzijds de toegenomen populariteit van nieuw ‘heidendom’ met verheerlijking van ras en eigen volk waar hij zich principieel tegen keerde; anderzijds zijn zorg en begrip voor moderne ‘godzoekers’ binnen en buiten de kerk onder invloed van wetenschap, technologie en maatschappelijke verandering.  In 1985 is Titus Brandsma zalig verklaard door Paus Johannes Paulus.

Dit beeld, van Natasja Bennink, moet gezien worden als een eerbetoon aan de bemoeienis en het enthousiasme van Titus Brandsma met de Dokkumer bedevaarten en de bouw van deze kapel. Dit werk is weliswaar een beeld van Titus Brandsma, maar tegelijk een geestelijk portret van een mens die direct verwijst naar zijn God. De armen uitgestrekt om de medemens te helpen, de ogen als van een man van Smarten.

De gebeden behorende bij de kruiswegstaties van de hand van pater T. Brandsma O. Carm. is hieronder als (Pdf 2.7Mb) te downloaden en zijn tevens als brochure verkrijgbaar bij de infobalie.

Adres: Bronlaan 12 te Dokkum, Contact: 0031 (0)6 - 109 14 645