Bonifatiuskapel, Dokkum

Eén van de grote ijveraars voor de Bonifatiuskapel, was de zalige pater Titus Brandsma O. Carm. Hij werd in 1881 geboren in Oegeklooster vlakbij Bolsward. Als geboren Fries had hij een grote liefde voor de bedevaartplaats Dokkum.

Pater prof. dr. Titus Brandsma werd geboren op 23februari 1881 te Oegeklooster nabij Bolsward, als telg van een oud Fries boerengeslacht en onder de naam Anno Sjoerd Brandsma. Op 11-jarige leeftijd vertrok hij naar een middelbare school van de paters Franciscanen in het Brabantse Megen.

Hij voelde zich aangetrokken tot de orde der Carmelieten en trad daar in 1885 in. Hij nam daar zijn vaders naam "Titus" (de leerling van St. Paulus) aan en studeerde filosofie en theologie. Te Rome behaalde hij de doctorsgraad in de filosofie en vervolgens werd hij tot hoogleraar benoemd aan het toenmalige grootseminarie van de paters Carmelieten te Oss.

 

In 1923 volgde zijn benoeming tot professor in de geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Ondanks een zwakke gezondheid was hij op vele fronten van het geestelijk een maatschappelijke leven aktief. Zo deed hij o.a. zeer veel voor de bevordering van de Friese cultuur en voor de katholieke journalistiek en het onderwijs.

Toen in 1941de kranten verplicht werden advertenties van de N.S.B. op te nemen, schreef Titus Brandsma daar -in opdracht van aartsbisschop Mgr. dr. J. de Jong - een vlammend protest tegen. Hij riep de kranten, die zich katholiek wilden blijven noemen op om de N.S.B. in hun krant te weigeren. Het directe gevolg was zijn arrestatie door de S.O. op 19 januari 1942 en gevangenzetting te Scheveningen.

 

Na enige overplaatsingen kwam hij uiteindelijk terecht in het concentratiekamp te Dachau waar een kamparts de door martelingen verzwakte pater op 26juli met een spuitje afmaakte. De geweldige indruk die Titus Brandsma als gelovige en als persoon naliet bij de mensen, culmineerde in een zaligverklaring in 1985. In Dokkum was Titus Brandsma vooral voor Bonifatius' nagedachtenis aktief. Nadat hij in 1924 had deelgenomen aan de eerste pelgrimage naar Dokkum van Friese priesters, hoorde hij tot de oprichters in 1925 van de Broederschap van de H.H. Bonifalius en Gezellen. Deze beijverde zich met succes voor de bevordering van de bedevaart en de totstandkoming van het Bonifalius-heiligdom. Bij dat alles speelde Titus Brandsma een belangrijke rol. Het was pater Titus die in 1936 contact opnam met kunstenaar Jacq. Maris om te komen tot het plaatsen van 14 kruisweg-staties in het processiepark;

de laatste statie werd in 1949 geplaatst.

 

Dit beeld, van Natasja Bennink, moet gezien worden als een eerbetoon aan de bemoeienis en het enthousiasme van Titus Brandsma met de Dokkumer bedevaarten en de bouw van deze kapel. Dit werk is weliswaar een beeld van Titus Brandsma, maar tegelijk een geestelijk portret van een mens die direct verwijst naar zijn God. De armen uitgestrekt om de medemens te helpen, de ogen als van een man van Smarten.

De gebeden behorende bij de kruiswegstaties van de hand van pater T. Brandsma O. Carm. is hieronder als (Pdf 2.7Mb) te downloaden en zijn tevens als brochure verkrijgbaar bij de infobalie.

Adres: Bronlaan 12 te Dokkum, Contact: 0031 (0)6 - 109 14 645