Bonifatiuskapel, Dokkum

Overzicht

 

In 1934 begon men naar het ontwerp van architect M. W. Valk uit 's Hertogenbosch met de bouw van de kapel met rond 2.000 zitplaatsen. De eerste steen werd op Bonifatiusdag, 5 juni 1934 gelegd door mgr. Vaas, de deken van Leeuwarden. Reeds twee maanden later, op 6 augustus kon mgr. J. H. G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht, de kapel inwijden en het altaar consacreren. Men betreedt de kapel door een driedelige, rondbogige toegangspoort. Zowel de muren van de poort als de wanden van de kapel zijn uitgevoerd in grote gele kloostermoppen.

 

Bakstenen in een formaat, waarmee in de middeleeuwen kerken en kloosters werden gebouwd. Deze stenen werden gebakken op de steenfabriek Schenkeschans bij Leeuwarden. Bij het ontwerp had de architect zich aan de Romaanse vormen gehouden.

 

De bezoeker denkt dat hij een Romeins amfitheater betreedt. De zitplaatsen in het halfrond voor de pelgrims zijn zo gebouwd dat het priesterkoor met altaar dat zich in een ronde abscis bevindt, van alle kanten goed zichtbaar is.

Interieur Stilte kapel

 

In de zuidelijke hoek van de Bonifatiuskapel en aan de rechterkant van de processiegang bevindt zich nog de Pelgrimskapel. In de wand achter het altaar van die kapel zijn drie kleine brandgeschilderde ramen te zien, in 1965 vervaardigd door Broeder Aquino van Dijk uit Wolvega.

Ze stellen symbolisch voor: Page met hond (symbool van trouw en waakzaamheid), Vrouw met wereldbol en vlam (symbool van geloof) en Monnik met kap (de H. Bonifatius, trekkend door het Friese land om het geloof te verkondigen). Er zijn tevens een aantal herinneringen aan de Z. Titus Brandsma O.Carm, van wie al eerder sprake was, te zien.

Bouwkundig

 

De bedevaartskapel is een ontwerp van architekt H.W.Valk uit 's-Hertogenbosch. Deze kapel werd opgetrokken in een steen van een geel bakkende klei en het formaat van een Friese kloostermop. De eerste steen werd gelegd door mgr. Vaas, deken van Leeuwarden, op Bonifatiusdag, 5 juni 1934, terwijl twee maanden later, op 6 augustus, mgr. Jansen van het bisdom Utrecht de kapel reeds kon inwijden.

 

Het gebouw draagt een neo-romaans karakter. Pater Titus Brandsma, groot stimulator van bedevaarten naar Dokkum, was enthousiast over het ontwerp van Valk en hij schreef op 1 nov. 1936: "Hier is iets origineels ontworpen, eenvoudig en toch waardig, landelijk en toch een monument, een tent en niettemin een kerk, een plaats ter viering van de Heilige Geheimen in de openlucht en toch van alle kanten beschut, een ideale oplossing".

 

Architect Valk heeft veel gebouwd, groter en kostbaarder bouwwerken dan de bedevaartskapel van Dokkum, maar Dokkum is één van de werken, die men moet kennen om hem te kunnen waarderen."

 

In de kapel hangt een permanente panelen-expositie over het leven en werken van Bonifatius, de totstandkoming van de kapel en de betrokkenheid van pater Titus Brandsma O. carm. daarbij.

Altaar en zitplaatsen zijn overkapt door een dak met zichtbare houtconstructie, terwijl het niet overdekte deel, de lichthof, de gelovigen tijdens de Eucharistieviering met de natuur verbonden houdt. Boven de zitplaatsen bevindt zich over de hele omtrek van de kapel een processiegang. Aan de wanden is een permanente expositie te zien met de geschiedenis van de H. Bonifatius. De tentoonstellingsborden worden onderbroken door kleine glas-in-lood ramen.

Adres: Bronlaan 12 te Dokkum, Contact: 0031 (0)6 - 109 14 645