Bonifatiuskapel, Dokkum

Wie was Bonifatius?

 

754: Bonifatius bij Dokkum vermoord.

De moord op Bonifatius bij Dokkum op 5 juni 754 is een historisch feit dat zich in grote bekendheid mag verheugen. In het huidige geschiedenisonderwijs komt het drama bij Dokkum nog geregeld aan de orde. Bovendien is enkele jaren geleden het Bonifatiusjaar gevierd. De moord vond, in 2004 precies 1250 jaar geleden, plaats en tijdens de festiviteiten toen werd de historische gebeurtenis op verschillende manieren vermeld en herdacht.

 

Het jaartal 754 verdient zeker een plaats in de canon. De martelaarsdood van Bonifatius bracht destijds zo'n schok teweeg in het toenmalige Frankische rijk, dat er nadien veel meer aandacht, tijd en geld werd besteed aan de kerstening van heidenen. Bovendien biedt het jaartal een aanknopingspunt bij het nadenken over de rol van het latente Germaanse heidendom in ons christelijk geloof. Een thema waarover op dit moment in de kerken een discussie gaande is. Zaten er in dat heidendom waardevolle zaken die door de kerstening verloren zijn gegaan?

Een legende

 

Over het ontstaan van de bron zijn verschillende legenden in omloop. De ene vertelt van het paard van Bonifatius, dat met zijn been op de grond stampte, waarna het water uit een wel tevoorschijn kwam.

Het verhaal uit de Latijnse levensbeschrijving van Willibald vertelt dat deze bron, waaruit zoet water welde, op wonderlijke wijze ontdekt werd tijdens het opwerpen van de terp kort na de moord. De prefect Abba, die namens de Frankische koning Pippijn de werkzaamheden leidde, reed met zijn gevolg om de heuvel heen. Het paard van één van hen zakte plotseling in de weke bodem weg; toen het met vereende krachten eruit getrokken was, welde zoet water op.

 

Een andere legende luidt dat Bonifatius - op zoek naar zoet water - met zijn bisschopsstaf op de grond tikte en daar op dat moment een bron ontstond. De bron is eeuwenlang heel belangrijk geweest voor de watervoorziening van Dokkum; de bierbrouwerijen bijvoorbeeld profiteerden van het heldere en vooral schone water uit de Fontein (bron).

Opnieuw ontdekt

 

Van oudsher werd aan de bron ook geneeskrachtige werking toegeschreven. In 1990 kwam dit extra in de publiciteit toen een kind in het water werd gedompeld en daarna op niet verklaarbare wijze plotseling haar kinkhoest kwijt was.

 

Sindsdien hebben heel veel mensen 'heil ervaren' en 'kracht geput' door met het water in aanraking te komen.

Vanaf 1993 is de bron door een buizensysteem binnen de omheining van het Bonifatiuspark gebracht.

 

Aan de kunstenaar F. Ram te Hogebeintum werd gevraagd, in en rond de "waadplek", de kracht van het water en de figuur Bonifatius uit te beelden. Hij deed dit door het aanbrengen van een zonnewijzer en een wereldbol. Ook is er toen een voorziening aangebracht om op eenvoudige manier bronwater te tappen.

Adres: Bronlaan 12 te Dokkum, Contact: 0031 (0)6 - 109 14 645