Cornelis Leonardus Live

 (artiestennaam van Cas Ronckers) komt op 9 juni met zijn intieme tour naar De Bonifatiuskapel!

De Limburgse songwriter en multi-instrumentalist neemt ons mee op een verbindende en muzikale reis door zijn debuutalbum ‘In What World’. Als jongste 3FM-Serious Talent en finalist van het SBS6-programma ‘The Talent Scouts’gooide Cas hoge ogen en deelde hij ondertussen het podium met Nederlands’ grootste artiesten. Deze bijzondere concertreeks, begeleid door akoestische gitaar, toetsen en cello, is meer dan alleen een avondje uit. Het is een uitnodiging om jezelf een moment van innerlijke rust te gunnen en de muziek op een dieper niveau te ervaren.  Een avondje 'ingaan' in plaats van 'uitgaan’. En wat is nou een betere omgeving om dit te beleven dan de prachtige Bonifatiuskapel?
Mis deze unieke ervaring niet!  Tickets te koop via: 

https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/intiem-concert-met-cornelius-leonardus

Met: Cornelius Leonardus - Akoestische Gitaar / Zang
Ivo Schols - Toetsen
Patrycja Skowrońska - Cello

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zKd_Pmk_1mU
Zaterdag 27 januari jl. overleed onverwacht pastoor Paul Verheijen van de Pax Christi parochie in Dokkum op de leeftijd van 72 jaar. Hij hoopte dit jaar zijn 40-jarig priesterjubileum te vieren. Paul Verheijen stond bekend als een beminnelijk, humorvol en maatschappelijk betrokken pastoor. Een bewogen zieleherder voor de katholieke kerk en samenleving waar hij zich voor inzette. Door velen in binnen- en buitenland gewaardeerd. Zijn priesterschap en pastorale functies vervulde hij in de noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Zijn standplaats in Dokkum vanaf 1996 zou hij niet meer verlaten. Vanuit de Friese Bonifatiusstad onderhield hij warme banden met het bisdom Fulda, waar de patroonheilige Bonifatius de grondslag legde voor de hedendaagse Duitse kerk.  Als pastoor van Dokkum was Paul Verheijen ook verantwoordelijk voor beheer van het bedevaartsoord en nationaal heiligdom van de Bonifatiuskapel en het Processiepark in Dokkum. Een heiligdom dat in 2022 door de heiligverklaring van de Friese pater Karmeliet Titus Brandsma opnieuw in de schijnwerper kwam te staan. Titus was in 1926 de aanjager van nieuwe nationale Bonifatiusbedevaarten naar Dokkum. Een initiatief waar Titus ook de bisschoppen van Mainz en Fulda bij betrok samen met de Nederlandse aartsbisschop. De naoorlogse stedenband tussen Dokkum, Fulda en Crediton (geboorteplaats van Bonifatius) was een vredesinitiatief na de Tweede Wereldoorlog, geïnspireerd door Bonifatius als gezamenlijke patroonheilige. In het spoor van Titus onderhield Paul Verheijen vanuit Dokkum altijd nauwe banden met de katholieke geestverwanten in Fulda. Zijn wekelijkse eucharistieviering op donderdagavond hield de Godslamp brandende in de kapel.          
Priester en pastoor             
Paul Verheijen werd op 13 mei 1951 geboren in Zwolle. In familiekring noemde hij op jonge leeftijd al priesterschap als een mogelijke toekomst. Maar hij verkoos eerst een opleiding aan de sociale academie. Tot zijn 27e was hij als maatschappelijk werker in Fryslân actief voor jongeren en gezinsvoogdij. In 1978 volgde hij zijn hart en koos voor theologie- en priesteropleiding als nieuwe roeping. Een inspirerende stage bij pater Doesburg in Burgum overtuigde hem definitief van de keuze voor het priesterschap. Op voorstel van bisschop Mӧller van het bisdom Groningen-Leeuwarden studeerde hij een jaar in Rome aan de Sint Thomas van Aquino Universiteit. Daar werd ook geraakt door het sociale werk van de San Egidio gemeenschap, waar hij sindsdien goede banden mee onderhield. 

In 1983 begon hij als pastoraal werker in de parochies van Beilen, Hoogeveen en Meppel. Een jaar later volgde diakenwijding in Hoogeveen als voorbereiding op zijn priesterwijding, op 8 december 1984, door bisschop Mӧller in de parochiekerk van Meppel. Drie jaar later (1986)  volgde benoeming als pastoor in de samenwerkende Groningse parochies van Musselkanaal, Stadskanaal en Mussel Kopstukken. In september 1996 kwam hij naar  Fryslân als pastoor voor de samenwerkende parochies van Dokkum en Burgum, later uitgebreid met de waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland. Nu bekend als de Pax Christi parochie van Noardeast Fryslân.

In Memoriam pastoor Paul Verheijen (1951 – 2024)
"Voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.’’                                                                                                                                                               Matthëus 25: 40

                           Pastoor voor christelijke ‘mienskip’   

Als pastoor werkte Paul Verheijen altijd in goede harmonie samen met de pastoraal werkers Frans Wielens (in de Groningse Kanaalstreek), en achtereenvolgens in Noardeast Fryslan met Louise Nuijen-Looie, Neeltsje Bouma en vanaf 2018 Jan van Beek. In het noordelijk bisdom was Paul Verheijen jarenlang lid van de Priesterraad en hij had zeven jaar zitting in het kathedraal kapittel van het bisdom. Bij zijn afscheid in 2023 van het kapittel benoemde bisschop Ron van den Hout hem tot ‘ere-kanunnik’.
"Europese en oecumenische ‘mienskip"
           
In Dokkum was Paul Verheijen, samen met dominees van protestantse kerken en de remonstrants-doopsgezinde gemeente, een drijvende kracht van de oecumenische Pinkstertraditie in de stad. Al tientallen jaren floreert een grote interkerkelijke viering op Pinksterzondag in de Bonifatiuskapel. Een traditie in hoge heeft bijgedragen aan brede publieke bekendheid van de kapel als katholiek kerkelijk monument. Een hoogtepunt in 2004 was de 1250-jarige herdenking van de moord op Bonifatius in Dokkum. Het herdenkingsprogramma omvatte een historisch-wetenschappelijk symposium over Bonifatius’ betekenis en een grootscheepse kerkelijke viering met mgr. Wim Eijk, toenmalig bisschop van Groningen-Leeuwarden, in aanwezigheid van wereldlijke prominenten van de gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en de landelijke overheid. Bisschop Eijk schonk bij deze gelegenheid namens het noordelijk bisdom een eigentijds ‘heiligenbeeld’ van pater Titus Brandsma voor het Processiepark van de Bonifatiuskapel.                
Titus’ heiligverklaring in 2022 door paus Franciscus inspireerden Paul Verheijen en de parochie tot herbenoeming van een kleine binnenkapel tot ‘Titus Brandsma Pelgrimskapel’. Met medewerking van oecumenisch geestverwant ds. Herman de Vries uit Dokkum kwam dat jaar ook een meditatieve audioroute voor bezoekers tot stand bij de kapel: als ‘Kruisweg van Titus Brandsma’ langs de 14 kruiswegstaties in het Processiepark. De staties waren kort voor de oorlog een laatste initiatief van Titus die in 1942 de martelaarsdood stierf in concentratiekamp Dachau vanwegen zijn principieel verzet tegen Duits fascisme en het Nazi-bewind tijdens de Tweede Wereldoorlog.                 
Paul Verheijen was als pastoor van Dokkum jarenlang de spil van samenwerking tussen de katholieke kerk en het gemeentebestuur voor de instandhouding van de Europese stedenband tussen Dokkum en de twee andere Bonifatiussteden in Europa: het Engelse Crediton en het Duitse Fulda. Het samenspel van burgers, ondernemers, gemeentebestuur, parochianen en de katholieke kerk bij monde van de pastoor droeg de Europese band tussen de drie steden. De pastoor was verder een graag geziene gast in ondernemerskringen van Dokkum. Zijn reputatie als secretaris van een stedelijke ondernemersvereniging droeg er aan bij. De vestiging van een asielzoekerscentrum in Dokkum kreeg zijn volle medewerking. Vluchtelingen en asielzoekers met katholieke achtergrond  bezochten zijn kerkelijke vieringen. Parochianen zetten zich in voor sociale opvang en integratie van asielzoekers. Deze geschiedenis lijkt zich te herhalen met de recente oproep (januari 2024) van Paul Verheijen aan de gemeenteraad, namens de Pax Christi parochie, om positief mee te werken aan opnieuw een asielzoekerscentrum in Dokkum. De protestantse en remonstrants-doopsgezinde kerken in Dokkum sloten zich bij hem aan. De uitslag van dit politieke debat maakt de pastoor echter niet meer mee nu de Lieve Heer hem thuis heeft gehaald. Voor Paul Verheijen betreft  de ‘mienskip’ van Christus  alle mensen, dichtbij en veraf.           

Reis naar de stilte 
Inigo Bocken, hoogleraar Mystieke Theologie en medewerker van het Titus Brandsma Instituut licht in het boek de brieven toe. Over Titus’ geestelijke kracht in verslechterende omstandigheden. En de mystiek-gelovige achtergrond van zijn lezingen voor medegevangenen in kamp Amersfoort. Schokkend is Titus’ verzoekschrift aan de Duitse Sicherheitsdienst dat na de oorlog bekend werd. Hij beschrijft zijn jarenlange kwetsbare gezondheid en vraagt de rest van de oorlog in huisarrest in een klooster te mogen doorbrengen. Het is zijn Gethsemané moment (‘mag deze beker aan mij voorbijgaan?’) op de kruisweg naar Dachau. Er kwam geen antwoord op.  De brieven zijn geordend per gevangenislocatie waar Titus achtereenvolgens verbleef: Scheveningen, Amersfoort, Kleef en Dachau. 
‘Reis naar de stilte. De laatste brieven van H. Titus Brandsma’.Adveniat – Baarn, ISBN: 9789493279520. www.adveniat.nl . 

Eerste exemplaren van de nieuwe Titus uitgave: 'Reis naar de stilte. De laatste brieven van H.Titus Brandsma'. Ontvangen door vlnr: mgr. Hans van den Hende, vz. Vd Nederlandse bisschoppenconferentie, mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en Huub Welzen, overste van de Karmel Orde in Nederland.