In Memoriam pastoor Paul Verheijen (1951 – 2024)

27 januari 2024

Zaterdag 27 januari jl. overleed onverwacht pastoor Paul Verheijen van de Pax Christi parochie in Dokkum op de leeftijd van 72 jaar. Hij hoopte dit jaar zijn 40-jarig priesterjubileum te vieren. Paul Verheijen stond bekend als een beminnelijk, humorvol en maatschappelijk betrokken pastoor.

Lees meer

Waken bij de pastoor tot zijn uitvaartmis

 Zaterdag 27 januari nl. overleed onverwacht de Dokkumer pastoor  Paul Verheijen op 72-jarige leeftijd. Hij was 28 jaar verbonden met de katholieke parochie in Dokkum en Noardeast Fryslân. Op zaterdag 3 februari, om 11.00 uur is de uitvaartmis in de RK kerk van Dokkum. Voorafgegaan door een wake die donderdagavond 19.00 begint met een gedachtenisviering en doorloopt tot de uitvaartmis op zaterdagmorgen 11.00 uur. De kerk is tijdens de wake dag en nacht open voor afscheid nemen van de pastoor en schriftelijk condoleren. De uitvaartmis is onder leiding van bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. De uitvaart is online te volgen via www.kijklive.frl  

Paul Verheijen was een bekende en geziene figuur in Dokkum en omstreken. Zijn overlijden wekte ook in protestantse kerkelijke kring verslagenheid. De jaarlijkse traditie van een interkerkelijke oecumenische Pinksterviering in de Bonifatiuskapel was een van zijn initiatieven. Ook in ondernemend Dokkum was de pastoor een vertrouwd gezicht. Zeer recent riep hij namens de Pax Christi parochie de gemeenteraad van Noardeast Fryslân op om positief in te gaan op de vestiging van een asielzoekerscentrum in Dokkum. Een oproep waarin de andere kerken in de stad hem bijvielen. De afloop van dit gevoelige debat zal ‘pastor Paul’ niet meer meemaken 24-uurs wake en uitvaartDonderdagavond 1 februari om 19.00 uur: Gedachtenisviering in de Bonifatiuskerk m.m.v. pastoraal werker Jan van Beek.  Aansluitend  tot zaterdagmorgen een doorlopende wake bij pastoor Verheijen in de kerk. De kerk is dag en nacht open voor elke belangstellende. Vrijwilligers zijn aanwezig voor ontvangst.  Zaterdag 3 februari om 11.00 uur: De uitvaartmis wordt geleid door mgr. Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, eveneens in de Bonifatiuskerk (ingang Koningstraat 26). Na afloop is de teraardebestelling op de RK begraafplaats, Damwâldsterreedsje 3 te Dokkum.  De uitvaartmis is ook te volgen via de livestream op www.kijklive.fr l Voor de wake kunnen mensen zich melden om elk voor een tijdsblok van minimaal één uur aanwezig te zijn.‘s Nachts en/of overdag. 
Opgave bij: secretariaat@paxchristi.frl Of  telefonisch: 06 - 20503625. 

De Bonifatiuskapel is open voor het publiek van 1 juni tot en met 15 september. Groepsrondleiding en bezoek aan de kapel is op afspraak het hele jaar door mogelijk. Ook voor scholieren, studenten en internationale groepen.
Processiepark: Dagelijks vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

https://www.youtube.com/watch?v=HcviDHgdFNI&t=1s

Sinds 2022 is er een audiotour langs de kruiswegstaties. Zie paal bij de bron.

https://kruiswegdokkum.nl